vide_o_drom roma és szinti kulturális integrációs projekt

A romák és szintik alkotják az EU legnagyobb etnikai kisebbségét. Mint kisebbségi csoport faji megkülönböztetéssel és társadalmi szegregációval kell szembenézniük. A jobboldali propaganda és a többségi média gyakran rendkívül ellenséges hozzáállást tanúsít a romákkal kapcsolatos ügyekben.

Jelen projekt célja a roma és szinti közösségek részére audiovizuális oktatás és média képzés szervezése az érintettek aktív részvételén keresztül és az EU területén átível? hálózatok létrehozása. „Semmi ami rólunk szól, nem történhet nélkülünk” – hirdeti az európai romák mottója. Projektünk f? célkit?zése a romák és a többségi társadalom közötti szakadék mérséklése a tolerencia és a megértés fontosságának hirdetése által.

A Vide_o_drom négy európai országban kerül megrendezésre párhuzamosan. A résztvev? országok a következ?k: Ausztria, Bulgária, Magyarország és Románia. A projekthez kapcsolódó tevékenységek 2008 szeptemberében kezd?dnek egy az összes partner részvételével megrendezésre kerül? találkozóval, a projekt teljes id?tartama pedig 9 hónap. 2009 júniusában a projekt eredményét (videó produkciók, filmvetítések, viták, tapasztalatcserék, hálózatépítés) egy 3 napos fesztivál keretében mutatjuk be a közönségnek.

Látogatóinkat meghívjuk, hogy vegyenek részt a folyamatban lev? projektben, melyre a BLOG, a projekt kommunikációs színterének használatával nyílik lehet?ségük, ahol módjuk van gondolataik és különböz? digitális anyagok közzétételére (http://romavideodrom.wordpress.com),Reméljük, hogy projektünk hatással lesz világszerte a közvéleményre és fenntartható lesz a kés?bbiekben is.

Flaggen