vide_o_drom si projecto kulturalno integrativo pal-e Roma thaj Sinti

Roma thaj Sinti si hem maj barj komuniteta ande U.E Pe  Kadj komuniteta aver manusha keren diskriminacia thaj na keren acceptacia and societeta kaj on beshen.
Mass-media ande thana kaj on given vi extremikano manusha na diken pe amari Romani problematika.

Amaro projekto siles dikipen te kerel edukacia audio-vizualno,shkola media, te ushtel activno participatzia  amare manushenqe thaj kerel jek networko mashkar aver Romani komuniteta thaj Sinti and Europa.‘’Khancj pala amende bj amen”si amaro pheniben kotar Europa.
Amaro jekto objectivo si te na maj ovel nasuljmos mahkar manusha thaj te ovel tolerancia  savorenqe.

Vide_o_drom  projekto si kerdo jekh var ande 4 thana ande Europa : Austriako them, Ungriko tehm thaj Bulgaria i Rumunija. Aktiviteta ushtel ando septembarj 2008 kana si jekto kidipen ando Peks (Ungriko tem) posem sea aktiviteta si enja chona.
Ando juni 2009 ka ovel  pindzeardo so si kerdo ando projekto (video- produckcia, prezentacia e filmurea so sine kerdine,vakiaripen, phenben pala so si sukar vai na, thaj networko  te keres  komunicacia) sea ka ovel prezentacia ando jeck festivalno 3 dive.

Amen keras akharipen e manushenqe tediken amaro blogo BLOG (http://romavideodrom.wordpress.com), thaj te aven ando centro pal-I komunicacia e projektesko te del amenge godj thajdigitlno materialj. Amen mangas ke amaro projekto te avel peske impakto internacionalno thaj te ovel maj dureder ando vaht.

Flaggen